Przegląd inwestycji z wpłatą jednorazową od 10 000 oraz programów regularnego oszczędzania

Przegląd inwestycji z wpłatą jednorazową od 10 000 oraz programów regularnego oszczędzania

Inwestorzy regularnie zadają sobie pytanie w co warto inwestować. Jak uzyskać stopę zwrotu większą niż na lokacie bankowej. W odpowiedzi na wspomniane pytania poniżej przedstawiam zestawienie rozwiązań inwestycyjnych, które warto rozważyć jeżeli posiadasz co najmniej 10 000 zł wolnych środków. Natomiast jeżeli zamierzasz długoterminowo oszczędzać na przykład na Twoją emeryturę, przyszłość dziecka czy inny wybrany cel w poniższym zestawienia znajdziesz również rozwiązania dla siebie.

 

Fundusz spółek dywidendowych z aktywną alokacją

Fundusz inwestuje w akcje spółek wysokiej jakości, które także wypłacają dywidendę. Zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Fundusz zakłada osiągnięcie minimalnej stopy zwrotu na poziomie 8% niezależnie od sytuacji rynkowej. Fundusz może inwestować na rynku polskim oraz zagranicznym. Ponadto może zarabiać na spadkach. Wynik funduszu za rok 2015 to 11,3% podczas gdy WIG20 odciągnął wynik -19,5%

Minimalna kwota inwestycji: 20 000 PLN

 

Inwestycja w mieszkania pod wynajem

Grupowe inwestowanie w nieruchomości na wynajem. Inwestor nabywa udziały w spółce, która ze zgromadzonych środków nabywa nieruchomości. Strategia spółki polega na nabywaniu domów i mieszkań w różnych lokalizacjach w Polsce po cenie niższej niż cena rynkowa. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dokonuje remontu, a następnie wspomniane nieruchomości wynajmuje. Inwestor czerpie długoterminowe przychody z czynszu. Cały projekt prowadzi firma, która ma wieloletnie doświadczenie w nabywaniu nieruchomości oraz zarządzaniu najmem. Inwestor może liczyć na uzyskanie stopy zwrotu w okolicach 7% w skali roku bez uwzględnienia wzrostu wartości posiadanych przez dany podmiot nieruchomości.

Potencjalny zysk:  7 %

Minimalna kwota inwestycji: 10 000 PLN

Forma inwestycji: udziały w spółce z o.o.

Minimalny okres inwestycji: dwa lata

 

Zdywersyfikowany fundusz obligacji korporacyjnych

Jeden z najlepszych  oraz najbardziej zdywersyfikowany funduszy korporacyjny Polsce. Zaangażowany w emisję ponad 150 emitentów z 20 różnych branż. Wypłaca kwartalnie zyski. Może stanowić ciekawą alternatywę do średnioterminowej lokaty. Inwestor otrzymuje kwartalną wypłatę zysków.

Oczekiwana stopa zwrotu: 5%

Minimalna kwota inwestycji: 5 000 PLN

Minimalny okres inwestycji: brak

 

Inwestycja w światowe rynki akcji i obligacji z wykorzystaniem algorytmu transakcyjnego

Inwestycja z wykorzystaniem algorytmu transakcyjnego, który podąża za aktualnymi trendami, dopasowuje portfel do sytuacji rynkowej. System wybiera sektory osiągające ponadprzeciętne stopy zwrotu. Wykorzystuje  ponad 10.000 funduszy inwestycyjnych z 56 krajów. Inwestor jest wolny od emocji oraz podejmowania trudnych decyzji inwestycyjnych.

Oczekiwana stopa zwrotu:  6-10%

Minimalna kwota inwestycji: 10 000 PLN

Minimalny okres inwestycji: cztery lata

 

Platforma otwartych funduszy

Dostęp do starannie wyselekcjonowanych otwartych funduszy inwestycyjnych przez Internet. Możliwość nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa w każdym czasie. Uproszczona procedura zakładania konta. Dostęp bez opłat wstępnych do różnego typu funduszy akcji, obligacji oraz funduszy mieszanych.  

 

Profesjonalny Asset Management

Zautomatyzowana usługa zarządzania aktywami oferowana przez austriackie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.  Środki inwestowana są w akcje oraz obligacje, a alokacja aktywów dostosowywana jest do sytuacji rynkowej. Usługa, która dotychczas była dostępna tylko dla klientów instytucjonalnych stała się osiągalna dla szerszego grona inwestorów.

Minimalna kwota inwestycji: 10 000 PLN

Dostęp do kapitału w każdym czasie

 

Programy oszczędnościowe

Programy inwestycyjne oraz oszczędnościowe, które służą  do gromadzenia środków na emeryturę, zapewnienia dobrego startu w życie dziecka oraz innych celów finansowych jak zakup mieszkania czy budowanie wolności finansowej.

 

Program inwestycyjny dla wymagającego inwestora

Program posiada dostęp do ponad stu funduszy inwestycyjnych pozwalających inwestorowi osiąganie zysków na rykach całego świata. Umożliwia odroczenie podatku od zysków kapitałowych. Inwestor może podejmować decyzję samodzielnie lub aktywować jedną z usług zarządzania aktywami. Wtedy decyzję inwestycyjne podejmują specjaliści, a inwestor jedynie nadzoruje przebieg inwestycji.

Minimalna kwota inwestycji:  300 PLN miesięcznie

 

Gwarancja i zyski

Program oszczędnościowo – inwestycyjny. Połowa środków jest inwestowana w część gwarantowaną. Poznasz wartość gwarantowanej wypłaty na początku inwestycji. Druga połowa alokowana jest w część inwestycyjną, aby wykorzystać potencjał rynku akcji oraz obligacji. Program charakteryzuje się brakiem podatku od zysków kapitałowych z części gwarantowanej oraz odroczeniem podatku z części inwestycyjnej. Po zakończeniu programu można otrzymać gwarantowane dożywotnie świadczenie. Jest to doskonałe narzędzia do zapewnienia sobie stałego dopływu gotówki na emeryturze.

Minimalna kwota inwestycji:  300 PLN miesięcznie

 

Gwarantowany program oszczędnościowy

Program z gwarantowaną  stopą zwrotu dla osób ceniących gwarancję i nietolerujących ryzyka inwestycyjnego. Zgromadzone oszczędności są w 100% zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo chronione jest życie inwestora.

Minimalna kwota inwestycji:  300 PLN miesięcznie

Powyższy przegląd rozwiązań inwestycyjnych zdecydowanie nie wyczerpuje możliwości. Co pewien czas pojawiają się nowe rozwiązania inwestycyjne, oraz oszczędnościowe warte uwagi inwestora. Pamiętaj, że przed wyborem rozwiązania należy dokonać szczegółowej analizy ryzyka, parametrów danego rozwiązania, kosztów i ewentualnych ograniczeń. Każda inwestycja musi być wpisana w Twoją sytuację ekonomiczną oraz Twoje cele finansowe.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *